Nivium

Arbetspolicy

Städning av högsta kvalitet

Vi strävar ständigt efter att uppnå städning och rengöring av högsta kvalitet. Vi sätter alltid våra kunders önskemål först, och ser till att vi ger kunden den service och kvalitetsstädning som de efterfrågar. Vi arbetar löpande med att utveckla våra arbetsmetoder för att säkerhetsställa kvalitén på plats ute hos kunder. Vi vidhåller och säkrar hög kvalitet genom regelbundna kvalitétsutvärderingar och uppföljningar. 

Ett nära samarbete

För att skapa möjligheter att uppnå hög kvalitet hos kunden, krävs ett nära och väl fungerande mellan anställda inom företaget. Samtliga medarbetare ska vara informerade och medvetna om betydelsen av att utföra ett arbete med hög kvalitet hos kunder, samt utföra de tjänster vi erbjuder, sina dagliga arbetsuppgifter på ett kompetent sätt. Därför vidareutbildar vi ständigt vår personal, som dagligen är på plats ute hos kunderna. 

En god arbetsmiljö för personal såväl som kunder

Vi arbetar även för en god arbetsmiljö för våra anställda. Vi vill därför att våra medarbetare tar ett stort ansvar för sin egen arbetsmiljö och lyfter eventuella synpunkter och fel ute på arbetsplatser, så att vi så snabbt som möjligt kan komma till rätta med eventuella hinder. De uppmuntras även att komma med förbättringsförslag och idéer så att vi ständigt kan arbeta tillsammans för ett bättre arbetsklimat.

Kontinuerlig uppföljning

Vi arbetar frekvent för att bli bättre. Därför arbetar vi med uppföljning på kundordrar, vi är lyhörda för kunders feedback på vårt arbete och har tagit fram en personlig utvecklingsplan för företaget. Utöver detta så arbetar vi aktivt med att utveckla och förbättra våra kvalitetsmål, för att arbeta för en både för kunder och anställda. Vi eftersträvar långsiktiga och varaktiga kundrelationer och rätt kompetens bland våra medarbetare.

Tillsammans arbetar vi aktivt för att ge er den bästa städservicen!

nivium_logo

Med över 25 års erfarenhet inom branschen erbjuder vi städtjänster som möter höga hygienkrav, anpassade efter era behov. 

Läs mer om våra tjänster eller kontakta oss direkt!