Nivium

Miljöpolicy

En verksamhet som genomsyras av hänsyn mot miljön

Vi som arbetar på Nivium anser att det är en självklarhet att bedriva en verksamhet som genomsyras av hänsynstagande mot miljön. Vi tar vårt ansvar i en bransch som använder sig av och omsätter betydande mängder kemikalier och rengöringsmedel. Därför hushåller vi med våra resurser, för en öppen dialog mellan kunder och anställda och utvecklar ständigt våra arbetsmetoder för att minimera och minska slitaget på miljön. 

Ett miljöarbete under ständig utveckling

Vi strävar efter att använda oss av förnybara naturresurser så mycket som möjligt i användandet av produkter, i utförandet av våra tjänster, samt i det administrativa arbetet. Alla åtgärder som vi vidtar ska leda fram till att Niviums miljöarbete ständigt utvecklas, för att i minimera den miljöpåverkan verksamheten har. Vi arbetar därför aktivt för att minska användningen av kemikalier, och använder oss av skonsamma rengöringsmetoder mot såväl material som miljö i största mån. 

Vi arbetar kontinuerligt med att göra miljöfrågorna en del av det dagliga arbetet för att ytterligare utveckla verksamhetens miljöfrämjande arbete. Precis som större genomgående förändringar är viktiga, anser vi att den stora skillnaden kan göras i det vardagliga arbetet. Vi vill därför att alla våra medarbetare ska känna sig delaktiga och engagerade i det miljöfrämjande arbetet, som en naturlig del av jobbet. Det ska därför finnas framtagna riktlinjer och instruktioner för att våra anställda ska ges möjlighet att kunna göra det på bästa sätt i det vardagliga arbetet. 

Strävan efter en minimal miljöpåverkan

Sammanfattningsvis så arbetar vi kontinuerligt för att minimera vår miljöpåverkan. Detta gör vi genom att frekvent gå igenom och anpassa verksamheten för att vara så miljövänliga som möjligt. Målet med det miljöarbete vi genomför är föreställningen om att det inte ska slita på miljön att erbjuda och utföra kvalitetssäkrade städtjänster runt om i Sverige. Tillsammans arbetar vi aktivt för att ge er den bästa städservicen!