Livsmedelsstädning

Vi lever upp till kraven

Anpassat efter ert behov

Specialutbildade

Hög kompetens till bra pris

Vi lever upp till kraven

Livsmedelsstädning utgör en stor del av förberedelserna inför det dagliga produktionsarbetet och livsmedelshanteringen, och vi arbetar ständigt för att säkerställa en hög hygienmiljö hos våra kunder. För att göra detta utvecklar och uppdaterar vi kontinuerligt våra arbetsmetoder, och likaså den utrustning vi använder oss av.

Städning efter era behov

Rengöringsbehovet kan se väldigt olika ut för olika typer av företag, och för att erbjuda er den bästa städservicen så inleder vi alltid med att utföra en behovsanalys, och tar därefter fram en handlingsplan för själva städningen. Tillsammans tar vi därefter i samråd med er fram ett hygienprogram som kontinuerligt följs upp.

Olika typer av hygienprogram, för olika företag

Vi erbjuder utöver anpassade hygienprogram dagliga besiktningar och bakteriekontroller, och kan även utföra andra tjänster om det önskas. Det kan vara kontroll av temperatur i kylar, mottagning av gods, förberedelser inför nästa dags produktionsarbete eller något annat som ni behöver hjälp med då våra medarbetare ofta är dem som är sist kvar på arbetsplatsen. Våra medarbetare har en god kunskap inom området, och fortbildas löpande för att erbjuda er den främsta städservicen. Eftersom livsmedelsindustrin har särskilt höga krav, har vi strikta kvalitets- och miljöpolicys för att säkerhetsställa att det bästa städresultatet uppnås!

Hög kompetens till bra pris

Vi har även ett nära samarbete med en stor och väletablerad kemikalieleverantör, vilket gör att vi kan erbjuda såväl hög kompetens kring kemikaliehanteringen och bra priser på kemikalierna. Vårt samarbete möjliggör även för vår personal kontinuerligt utbildas i kemikaliehantering, en utbildning som vi även erbjuder er personal att gå. Vi har tillgång till all teknisk utrustning som krävs för att mäta konduktivitet såväl som att göra grundligt utförda rengöringskontroller på plats hos er.

behöver en Livsmedelsstädning?

Individuella hygienprogram