Nivium

Livsmedelsstädning

Vi lever upp till kraven

Nivium har över 25 års erfarenhet av städning inom livsmedelsstädning och vi erbjuder professionella städtjänster utifrån era behov. Livsmedelsstädning utgör en stor del av förberedelserna inför det dagliga produktionsarbetet och livsmedelshanteringen, och vi arbetar ständigt för att säkerställa en hög hygienmiljö hos våra kunder. För att göra detta utvecklar och uppdaterar vi kontinuerligt våra arbetsmetoder, och likaså den utrustning vi använder oss av. Vi hand om hela ditt rengöringsbehov, från produktionsstädning till lokalvård av övriga utrymmen!

Städning efter era behov

Rengöringsbehovet kan se väldigt olika ut för olika typer av företag, och för att erbjuda er den bästa städservicen så inleder vi alltid med att utföra en behovsanalys, och tar därefter fram en handlingsplan för själva städningen. Tillsammans tar vi därefter i samråd med er fram ett hygienprogram som kontinuerligt följs upp.

Olika typer av hygienprogram, för olika företag

Vi erbjuder utöver anpassade hygienprogram dagliga besiktningar och bakteriekontroller, och kan även utföra andra tjänster om det önskas. Det kan vara kontroll av temperatur i kylar, mottagning av gods, förberedelser inför nästa dags produktionsarbete eller något annat som ni behöver hjälp med då våra medarbetare ofta är dem som är sist kvar på arbetsplatsen. Våra medarbetare har lång och gedigen kunskap inom området, och fortbildas löpande för att erbjuda er den främsta städservicen.Eftersom livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln har särskilt höga krav, har vi strikta kvalitets- och miljöpolicys för att säkerhetsställa att det bästa städresultatet uppnås!

Hög kompetens till bra pris

Vi har även ett nära samarbete med en stor och väletablerad kemikalieleverantör, vilket gör att vi kan erbjuda såväl hög kompetens kring  kemikaliehanteringen och bra priser på kemikalierna. Vårt samarbete möjliggör även för vår personal kontinuerligt utbildas i kemikaliehantering, en utbildning som vi även erbjuder er personal att gå. Vi har tillgång till all teknisk utrustning som krävs för att mäta konduktivitet såväl som att göra grundligt utförda rengöringskontroller på plats hos er.

nivium_logo

Med över 25 års erfarenhet inom branschen erbjuder vi städtjänster som möter höga hygienkrav, anpassade efter era behov. 

Läs mer om våra tjänster eller kontakta oss direkt!